Erzdiözesanarchiv Stettin

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Erzdiözesanarchiv Stettin

Postanschrift Archiwum Archidiecezjalne

(Erzdiözesanarchiv Stettin)
ul. Królowej Korony Polskiej 28e
PL 70-485 Szczecin
 

Kommunikation: Telefon: 0048 - .. - ... ....
E-Mail: archiv@
Persönliche Werkzeuge